Skip to content

Årsstämma 2018

Promore Pharma AB (publ) hölls årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 klockan 15.00 på Wenner-Gren Center, Biblioteket, plan 24, Sveavägen 166, i Stockholm.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget per e-post på adress info@promorepharma.com, per post på adress Promore Pharma AB, Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2, SE-171 65 Solna, Sverige eller per telefon 08-124 548 59. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt antal biträden.