Skip to content

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Promore Pharma AB (publ) (”Promore Pharma” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 17 juni 2021. Företrädesemissionen har nu registrerad vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är torsdagen den 22 juli 2021. Avstämningsdag är måndagen den 26 juli 2021, varefter BTA omvandlas till aktier per onsdagen den 28 juli 2021.

————