Skip to content

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas bokslutskommuniké 2018

STOCKHOLM, 20 februari 2019 – Promore Pharma AB (publ) offentliggör sin bokslutskommuniké för 2018 klockan 09.00 tisdagen den 26 februari 2019.

Samma dag, klockan 14:00, håller bolaget en webbsänd telekonferens med VD Jonas Ekblom och CFO Jenni Björnulfson. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på engelska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

För att ansluta till webkonferensen klicka på följande länk: https://global.gotomeeting.com/join/402504493

För att ansluta till konferensen via telefon, vänligen ring ett av numren nedan:

  • Sverige: +46 853 527 836
  • Danmark: +45 32 72 03 82
  • Finland: +358 923 17 0568
  • Norge: +47 21 93 37 51
  • Spanien: +34 932 75 2004
  • Storbritannien: +44 20 3713 5028
  • Tyskland: +49 691 7489 928

Ange koden 402-504-493 för att ansluta till mötet.

Telefonkonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.promorepharma.com.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD
Tel: [+46] 736 777 540
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO
Tel: [+46] 708 55 38 05
E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: Certifiedadviser@redeye.se