Skip to content

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas bokslutskommuniké för 2019

STOCKHOLM, 13 februari 2019 – Promore Pharma AB (publ) offentliggör sin bokslutskommuniké för 2019 klockan 16.00 tisdagen den 18 februari 2020.

Nästa dag, den 19 februari klockan 09.00, håller bolaget en webbsänd telekonferens med VD Jonas Ekblom och CFO Jenni Björnulfson. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på engelska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

För att ansluta till webkonferensen klicka på följande länk: https://global.gotomeeting.com/join/490242685

För att ansluta till konferensen via telefon, vänligen ring ett av numren nedan:

Sverige: +46 853 527 818

Danmark: +45 32 72 03 69 

Finland: +358 923 17 0556 

Norge: +47 21 93 37 37 

Spanien: +34 932 75 1230 

Storbritannien: +44 20 3713 5011

Tyskland: +49 693 8098 999 

Ange koden 490-242-685 för att ansluta till mötet.

Telefonkonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.promorepharma.com.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater.  Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser (sammanväxningar) och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, utvärderas i en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se