Skip to content

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas rapport för första kvartalet 2018

STOCKHOLM, 9 maj, 2018 – Promore Pharma AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för första kvartalet 2018 klockan 14.30 onsdagen den 16 maj 2018.

Dagen efter, den 17 maj klockan 09:00, håller bolaget en webbsänd telekonferens med VD Jonas Ekblom och CFO Jenni Björnulfson. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

För att ansluta till webkonferensen klicka på följande länk: https://global.gotomeeting.com/join/348704717 

För att ansluta till konferensen via telefon, vänligen ring ett av numren nedan:

Sverige: +46 775 757 474
Danmark: +45 43 31 47 82
Finland: +358 942 72 1060
Norge: +47 23 16 23 30
Storbritannien: +44 330 221 0088
USA: +1 (571) 317-3129

Ange koden 348-704-717 för att ansluta till mötet.

Telefonkonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.promorepharma.com.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD
Tel: [+46] 736 777 540
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO
Tel: [+46] 708 55 38 05
E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser ochärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och läkemedels­kandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.