Skip to content

Inbjudan till telefonkonferens med anledning av Promore Pharmas Bokslutskommuniké 2021

STOCKHOLM, 9 februari 2022 – Promore Pharma AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké för 2021 på förmiddagen onsdagen den 16 februari 2022.

Samma dag kl 13.00 håller bolaget en kortare webbsänd telefonkonferens med VD Jonas Ekblom och CFO Erik Magnusson. Efter konferensen följer en frågestund. Konferensen hålls på engelska och kan följas via dator, tablet eller telefon.

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att registrera sig i god tid för att vara säkrad en plats. Registrera dig för webbkonferensen på följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/6512682670146862095

En inspelning av webkonferensen kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.promorepharma.com och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.