Skip to content

Inbjudan till telefonkonferens med anledning av Promore Pharmas rapport för det första kvartalet 2020

STOCKHOLM, 25 maj 2020 – Promore Pharma AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det fösta kvartalet 2020 klockan 13.00 tisdagen den 26 maj 2020.

Nästa dag, den 27 maj klockan 10.00, håller bolaget en kortare webbsänd telefonkonferens med VD Jonas Ekblom och CFO Jenni Björnulfson där en uppdatering för kvartalet och uppdatering kring covid-19-pandemins potentiella effekter på bolaget. Efter konferensen följer en frågestund. Konferensen hålls på engelska och kan följas via dator, tablet eller telefon.

För att ansluta till webkonferensen klicka på följande länk: https://global.gotomeeting.com/join/615361109

För att ansluta till konferensen via telefon, vänligen ring ett av numren nedan:

Sverige: +46 853 527 827

Danmark: +45 32 72 03 82

Finland: +358 942 72 1060

Norge: +47 21 93 37 51

Spanien: +34 932 75 2004

Storbritannien: +44 330 221 0088

Tyskland: +49 721 9881 4161

 

Ange koden 615-361-109 för att ansluta till mötet.

Konferenssamtalet kommer att spelas in och finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.promorepharma.com. Efter årsstämman som äger rum den 26 maj 2020 publiceras också VDs anförande från stämman på bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

 

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater.  Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivnings-produkter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser (sammanväxningar) och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. Ropocamptide, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, utvärderas i en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se