Skip to content

Inbjudan till telefonkonferens med anledning av Promore Pharmas rapport för det tredje kvartalet 2020

STOCKHOLM, 20 november 2020 – Promore Pharma AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2020 tisdagen den 24 november 2020.

Nästa dag, den 25 november kl 10:00 håller bolaget en kortare webbsänd telefonkonferens med VD Jonas Ekblom och CFO Erik Magnusson där en uppdatering för kvartalet och uppdatering kring HEAL-studien. Efter konferensen följer en frågestund. Konferensen hålls på engelska och kan följas via dator, tablet eller telefon.

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att registrera sig i god tid för att vara säkrad en plats. Registrera dig för webbkonferensen på följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/421150747623991564

En inspelning av webkonferensen kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt på bolagets hemsida och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD
Tel: [+46] 736 777 540
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Erik Magnusson, CFO
Tel: [+46] 708 56 52 45
E-mail: erik.magnusson@promorepharma.com

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.
Tel: [+46] 8 121 576 90
E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:
Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivnings-produkter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser (sammanväxningar) och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. Ropocamptide, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har precis genomgått i en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.