Skip to content

PMD Device Solutions höjer finansiellt mål med 160% till 260 MSEK vid årsslutet 2026

PMD Device Solutions (PMDS) meddelade idag att bolaget har reviderat målet för årliga återkommande intäkter (annual recurring revenues, ARR) från 100 MSEK till 260 MSEK vid årsslutet 2026. Ökningen drivs av den nuvarande starka affärsaktiviteten i Storbritannien samt förvärvet och omstruktureringen av ett amerikanskt bolag för distansövervakning av patienter (remote patient monitoring company, RPM).

  • Nytt mål för årliga återkommande intäkter (ARR): 260 MSEK år 2026
  • Bekräftat positivt kassaflöde vid årsslutet 2024
  • Välmående och växande verksamhet i USA efter förvärv av bolag som distansövervakar patienter (RPM)
  • Växande verksamhet i Europa i linje med förväntningarna

“Vårt breda utbud av produkter och tjänster samt den geografiska räckvidden har påskyndat företagets ställning att bli marknadsledare inom förebyggande hälso- och sjukvårdsvårdslösningar. Denna mångfald ger oss tillit att öka våra finansiella mål med 160%, samtidigt som vi fortsätter att föra företaget mot lönsamhet. Detta beslut visar att PMDS fortsätter att utvecklas och anpassa sig för att bli en nyckelaktör inom digital hälsovård, baserat på våra egna medicintekniska innovationer”, säger PMDS VD Myles Murray.

PMDS spådde initialt 100 MSEK i årliga återkommande intäkter som en del av sin notering i januari 2024. Som ett resultat av den fortsatt starka affärsaktiviteten i Storbritannien och förvärvet av ett amerikanskt RPM-företag från Coala Life i april 2024 har nu prognosen reviderats upp till 260 MSEK i ARR vid årsslutet 2026. När det nyförvärvade företaget integreras i huvudverksamheten förväntas intäkterna fördelas jämnt mellan produkt- och tjänstelinjerna, samt mellan marknaderna i USA och Europa.

Uppdatering av den amerikanska verksamheten
I april 2024 förvärvade PMDS ett RPM-bolag och har därefter döpt om verksamheten till Remote Care Connect; ett fullserviceföretag för distansövervakning och hantering av kronisk vård där patientens varje hjärtslagslag, andetag och nivå övervakas. Det amerikanska verksamheten kommer att ledas av PMDS VD Myles Murray.

Affärsmodellen liknar den modell med hemvård (Hospital at Home) som PMDS har utvecklat, med fördelen att den kompenseras av USA:s största försäkringsgivare, Medicare. Marknadsmöjligheten för hjärt- och andningsrelaterad RPM beräknas vara värd 37 miljarder SEK årligen och växa med över 14% på årsbasis. Kärnvärdeserbjudandet för vårdgivare är att öka deras intäkter från fakturerbar verksamhet utan att öka omkostnaderna, utöver en förbättrad övervakning och vårdmiljö för patienterna. PMDS har omstrukturerat det amerikanska företagets operativa modell och kommersiella strategi med en omstart planerad till 1 juli.

Sedan förvärvet har driftkostnaderna minskat med 75%, och nyckelkundskonton har minskat för att fokusera verksamheten på de som resulterar i att företaget når lönsamhet 2024. Från och med maj 2024 har patientantalet ökat med 20% från 1 400 till 1 750 per månad med över 70% acceptans. Detta är patienter med fakturerbar potential. Idag är det en 90/10-procentig fördelning mellan patienter som övervakas för hjärt- respektive njursjukdomar. Den nuvarande verksamheten har en brytpunkt för ett positivt kassaflöde på 2 300 patienter per månad och en betydande pipeline. Dessutom utvärderar PMDS inkluderingen av patienter med andningsproblem i erbjudandet, vilket har potential att fördubbla patientantalet.

“RPM-verksamheten i USA är en blå ocean-möjlighet med relativt tidiga marknadsaktörer. Möjligheten för Remote Care Connect att bli marknadsledare genom organisk tillväxt och förvärv innebär att vi har möjligheter att bli USA:s främsta RPM-leverantör år 2030. Med ett engagerat team, en effektiv operativ modell och ett centralt kliniskt fokus är vi de enda företaget i USA som erbjuder denna bredd av tjänster, vilket positionerar oss som ett tydligt val för alla sjukhus för att maximera ersättningspotentialen och säkerställa att tjänster är tillgängliga över hela patientvårdens kontinuum”, säger Myles Murray.

Uppdatering av den brittiska verksamheten
Den starka affärsutvecklingen i Storbritannien stödjer också höjningen av de finansiella målen. PMDS har byggt upp en pipeline av möjligheter för att erbjuda en komplett integrerad vårdlösning, som kombinerar RespiraSense för akutvården för att stödja tidiga utskrivningar, och vår hemvårdstjänst Hospital at Home i samhället för att minska återinläggningar. På grund av komplexiteten i dessa avtal på företagsnivå arbetar PMDS med de regionala vårdsystemen. Varje avtal involverar utskott för klinisk, IT-, verkställande och upphandlingsstyrning. Dessutom är varje avtalsstruktur utformad så att den tar hänsyn till säsongsmässiga ökningar i efterfrågan, till exempel runt vinterinfluensan, och för att möjliggöra en utökning av tjänsten utan ytterligare upphandlingsprocesser.

Värdeerbjudandet är att frigöra kapacitet på en hel sjukhusavdelning genom att minska den genomsnittliga vårdtiden och antalet återinläggningar på sjukhus, samt sänka servicekostnaderna genom att spara på bemanning och öka prestationsbetalningarna för att nå operativa prestandamål. Den brittiska marknaden är värd över 800 MSEK årligen i 42 sjukvårdsregioner, varav PMDS pipeline för närvarande omfattar fem.

“RespiraSense har visat sig ha en betydande inverkan på patientutfall, både på sjukhus och i hemmiljö. NHS erbjuder en spännande möjlighet eftersom de påskyndar investeringar i vinterinfluensaförberedelser och utbyggnad av virtuella sjukhusavdelningar. Till skillnad från USA är europeiska sjukvårdssystem socialt finansierade och har därför en längre försäljningscykel. Likaså är det mer sannolikt att de fortsätter att använda produkter och tjänster under längre tid”, säger Myles Murray.