Skip to content

PMD – nytt bolagsnamn och kortnamn; statssekreteraren vid Irlands finansdepartementet närvarar vid klockringningsceremoni

Med anledning av det omvända förvärvet av Promore Pharma AB och namnändringen av bolaget från Promore Pharma AB till PMD Device Solutions AB ("PMD" eller ”Bolaget") kommer bolagets aktie att handlas under ett nytt kortnamn med ändring från PROMO till PMDS med verkan från och med den 17 januari 2024.

För att markera slutförandet av det omvända förvärvet den 29 december 2023 kommer PMD:s VD och grundare, Myles Murray, att ringa i öppningsklockan på Nasdaq Stockholm den 17 januari 2024.

Några av de närvarande vid klockringningsceremonin kommer att vara Jennifer Carroll MacNeill, statssekreterare vid finansdepartementet i Irland, Barbara Jones, Irlands ambassadör i Sverige och Declan Caulfield, ordförande för den irländska handelskammaren i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
________________________________________
Myles Murray, VD

Tfn: +353 86 887 4994

E-post: myles@pmd-solutions.com & för allmänna frågor investor.relations@pmd-solutions.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye.

Information om PMD

PMD utvecklar och säljer medicinska produkter för andningsövervakning. Huvudprodukten är RespiraSense™, en lösning som används för övervakning av andningsfrekvens för att tidigt upptäcka försämring av patientens allmäntillstånd och för att undvika andningssvikt och negativa patientresultat. RespiraSense™ är, enligt PMD:s kännedom, världens enda kontinuerliga, rörelsetoleranta andningsfrekvensmonitor som levererar klassledande tillförlitlighet vid mätning av andningsfrekvens. PMD erhöll FDA-godkännande för RespiraSense™ under 2022. RespiraSense™ är en ny teknologi och används idag på 25 sjukhus i Storbritannien och Irland. PMD strävar efter att fortsätta öka sin marknadsandel i Storbritannien, med Tyskland och USA som efterföljande marknader med initiala marknadstillträdesaktiviteter. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.