Skip to content

PMD offentliggör ny ISIN-kod och tidplan för sammanläggning av aktier

I samband med sammanläggning av aktier (den omvända spliten), varigenom 128 aktier sammanläggs till en (1) ny aktie, kommer PMDS få ny ISIN-kod.

Sista dagen för handel i PMD:s aktie innan sammanläggningen är den 30 januari 2024 och första dagen för handel med sammanlagda aktier är den 31 januari 2024. PMD:s aktiekurs kommer därmed att återspegla effekten av sammanläggningen från och med den 31 januari 2024.

I samband med sammanläggningen kommer PMD:s aktie (PMDS) från och med den 31 januari 2024 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för PMD:s aktie är SE0021513645.

Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen 1 februari 2024. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 128 kommer vederlagsfritt att erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 128. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.