Skip to content

PMD uppdaterar om sammanläggningen av aktier efter det omvända förvärvet

PMD Device Solutions AB ("PMD" eller "Bolaget") tidigare Promore Pharma AB, genomförde det omvända förvärvet med PMD-koncernen genom beslut av extra bolagsstämma den 29 december 2023 och beslutade samtidigt om en sammanläggning av aktier (1:128).

Den extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen vilket beräknas ske under januari månad. Styrelsen kommer, i samband med fastställandet av avstämningsdagen för sammanläggningen, att offentliggöra ytterligare information om förfarandet för sammanläggningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
________________________________________
Myles Murray, VD

Tfn: +353 86 887 4994

E-post: myles@pmd-solutions.com & för allmänna frågor investor.relations@pmd-solutions.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye.

.