Skip to content

Promore Pharma AB flyttar årsstämman till 27 juni

Promore Pharma AB meddelar att styrelsen har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 27 juni 2023.

Mer information om årsstämman framgår av kallelsen, som kommer att skickas ut senast fyra veckor före det nya datumet. Årsredovisningen för år 2022 kommer att publiceras senast tre veckor före det nya datumet.