Skip to content

Promore Pharma AB (publ) har erhållit godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Promore Pharma AB (publ), under namnändring till PMD Device Solutions AB (“Bolaget”), har erhållit godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning upprättad i samband med namn- och verksamhetsändring av Bolaget till följd planerat förvärv av PMD Device Solutions AB.

Den 29 november 2023 offentliggjorde Bolaget det omvända förvärvet av PMD Device Solutions AB, föremål för beslut från extra bolagsstämman i Bolaget den 29 december 2023 (det ”Omvända Förvärvet”). Bolaget har idag erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market, med sedvanliga villkor. Bolaget publicerar även en bolagsbeskrivning med anledning av det Omvända Förvärvet och den fortsatta noteringen. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på http://www.promorepharma.com.

Information om PMD
PMD utvecklar och säljer medicinska produkter för andningsövervakning. Huvudprodukten är RespiraSense™, en lösning som används för övervakning av andningsfrekvens för att tidigt upptäcka försämring av patientens allmäntillstånd och för att undvika andningssvikt och negativa patientresultat. RespiraSense™ är, enligt PMD:s kännedom, världens enda kontinuerliga, rörelsetoleranta andningsfrekvensmonitor som levererar klassledande tillförlitlighet vid mätning av andningsfrekvens. PMD erhöll FDA-godkännande för RespiraSense™ under 2022. RespiraSense™ är en ny teknologi och används idag på 25 sjukhus i Storbritannien och Irland. PMD strävar efter att fortsätta öka sin marknadsandel i Storbritannien, med Tyskland och USA som efterföljande marknader med initiala marknadstillträdesaktiviteter.