Skip to content

Promore Pharma anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

STOCKHOLM, 16 augusti 2023 — Promore Pharma AB (publ) meddelade idag att bolaget har ingått ett avtal med Erik Penser Bank som ska agera som likviditetsgarant för Promore Pharma-aktien med start den 21 augusti 2023. Avtalet med ABG Sundal Collier ASA som för närvarande utför tjänsten som likviditetsgarant löper ut efter börsens stängning den 18 augusti 2023.

Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 15 000 kronor med en spread om maximalt 4 procent mellan köp- och säljkurs. Syftet är att främja likviditeten i handeln med aktien.