Skip to content

Promore Pharma avregistrerar teckningsoptioner

STOCKHOLM, 31 Jan 2022 – Promore Pharma meddelar idag att bolaget har låtit avregistrera totalt 137 160 teckningsoptioner (9 144 före split) motsvarande en utspädning om cirka 0,2% i program 1-2 utställda till Technomark Group USA LLC (”Technomark”) och Kentron Biotechnology Pvt Ltd (”Kentron”). Teckningsoptionerna utgavs 2016 som en del i ersättningen för planerade CRO-tjänster i PHSU03. Efter denna avregistrering återstår inga teckningsoptioner som är hänförbara till avtalen mellan bolaget och dessa två service-företag.

Under föregående år, 2021, upphävdes CRO-avtalet mellan Promore Pharma och Technomark respektive Kentron, och i samband med detta avregistrerades teckningsoptionerna i program 3-7. Idag meddelar bolaget att även de återstående teckningsoptionerna relaterade till program 1 och 2 nu i uppgörelse med parterna har avregistrerats. Dessa teckningsoptioner som nu avregistrerats motsvarade en potentiell utspädningseffekt om cirka 0,2%.

Efter denna justering återstår 681 825 teckningsoptioner (45 455 före split) motsvarande en utspädning om ca 1,1%, samt 1 400 000 prestationsaktierätter relaterade till LTI 2020, ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda och konsulter med en potentiell utspädning om cirka 2,3%.