Skip to content

Promore Pharma avregistrerar teckningsoptioner

STOCKHOLM, 31 mars 2021 – Promore Pharma meddelar idag att bolaget har låtit avregistrera totalt 72 755 teckningsoptioner motsvarande en utspädning om cirka 3,0% i program 3-7 utställda till Technomark Group USA LLC (”Technomark”) och Kentron Biotechnology Pvt Ltd (”Kentron”). Teckningsoptionerna utgavs 2016 som en del i ersättningen för planerade CRO-tjänster i PHSU03. Kvar finns 54 599 teckningsoptioner relaterade till program 1, 2 och 8.

Som tidigare aviserats har Promore Pharmas styrelse beslutat att modifiera utvecklingsprioriteringen för ensereptide. Som en konsekvens av detta skjuts den tidigare planerade kliniska studien PHSU03 avseende senskador i samband med handkirurgi upp. Detta betyder i sin tur att CRO-avtalet mellan Promore Pharma och Technomark respektive Kentron upphävs, och därmed kommer inte villkoren för teckningsoptionerna i program 3-7 att kunna uppfyllas. Samtliga 72 755 teckningsoptioner i program 3-7 som utgavs 11 juli 2016 med en utspädningseffekt om cirka 3,0% har därför avregistrerats.

Totalt återstår nu 54 599 teckningsoptioner relaterade till program 1, 2 och 8, med en utspädningseffekt om cirka 2,2%, samt 1 400 000 prestationsaktierätter relaterade till LTI 2020, ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda och konsulter med en utspädning om cirka 3,7%.