Skip to content

Promore Pharma beviljas patent för ropocamptide i USA

STOCKHOLM, 14 juli 2020 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade idag att bolaget erhållit ett beviljat patent i USA för beredningsformen av läkemedelskandidaten ropocamptide (LL-37).

Promore Pharmas läkemedelskandidat ropocamptide utvecklas initialt för behandling av venösa bensår. Bolaget gjorde i maj 2020 en tilläggsansökan (continuation application) till ett tidigare beviljat patent hos det amerikanska patentverket (USPTO), vilket skyddar viktiga element av beredningsformen för rococamptide. Patentet har nu formellt beviljats och patenttiden sträcker sig till åtminstone 2034.

"Nu tar vi ytterligare ett steg i vårt strategiska arbete för att skapa ett långtgående immaterialrättsligt skydd för vårt innovativa förskrivningsläkemedel för behandling av kroniska sår", sade Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma. "Sammantaget har vi nu ett starkt och långtgående patentskydd för ropocamptide på världens största läkemedelsmarknad, vilket förstås är av största vikt när läkemedlet når marknaden", fortsatte han.

Det bedöms finnas 13-18 miljoner patienter med kroniska, svårläkta sår på de traditionella läkemedelsmarknaderna, där venösa bensår utgör den största undergruppen. Venösa bensår är en stor utmaning för patienter och sjukvårdssystem eftersom de är vanligt förekommande, kostsamma att behandla, återkommande och kan bestå i månader och år. Standardbehandling utgörs av kompressionsbehandling och det finns idag inga godkända förskrivningsläkemedel för venösa bensår på de traditionella läkemedelsmarknaderna. Kostnaden för att behandla ett enda venöst bensår uppgår till över 10 000 USD för sjukvården. Bolaget bedömer därmed att behovet av kandidatläkemedlet är stort, från såväl patientens som sjukvårdens perspektiv.