Skip to content

Promore Pharma beviljas patent i USA avseende ärrbildning på hud

STOCKHOLM, 12 maj 2021 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade idag att bolaget erhållit ett beviljat patent i USA för nyttjandet av läkemedelskandidaten ensereptide (PXL01) för att förhindra uppkomsten av ärrbildning på hud.

Promore Pharmas produktkandidat ensereptide genomgår utveckling för behandlingar som syftar till att förhindra olika former av ärrbildning. Promore Pharma har idag erhållit beviljat patent i USA för användning av en farmaceutisk formulering innehållande peptiden PXL01 och hyaluronsyra, för förebyggande av ärrbildning efter kirurgiska ingrepp. Patenttiden sträcker sig åtminstone till 2030, med möjligheter till ytterligare patenttidsförlängning.

"Nu tar vi ytterligare ett steg i vårt strategiska arbete för att skapa ett långtgående immaterialrättsligt skydd för vårt innovativa förskrivningsläkemedel för behandling av olika typer av ärr", sade Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma. "Sammantaget har vi nu ett starkt och omfattande patentskydd för ensereptide på världens största läkemedelsmarknad, vilket kommer att vara av största vikt när vår produkt når marknaden", fortsatte han.

Bolaget har nyligen aviserat att man avser att påbörja utveckling av ensereptide för att förhindra ogynnsam ärrbildning på hud. Detta är ett produktområde med stor potential. Varje år genomförs mer än 300 miljoner kirurgiska procedurer i världen, och i många fall uppstår långvariga eller permanenta ärr, inom exempelvis plastik- och traumakirurgi. Idag saknas läkemedelsprodukter som är specifikt ämnade att förhindra ärrbildning på hud. Bolaget beräknar att den årliga adresserbara marknaden överstiger 100 miljarder kronor.