Skip to content

Promore Pharma beviljas patent i USA avseende behandling av kroniska sår

STOCKHOLM, 8 december 2021 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade idag att bolaget erhållit ett beviljat patent i USA för nyttjandet av läkemedelskandidaten ropocamptide (LL-37) för att behandla kroniska sår.

Promore Pharmas produktkandidat ropocamptide genomgår utveckling för en ny behandling för att bota venösa bensår. Promore Pharma meddelade att de idag, har erhållit ytterligare ett beviljat amerikanskt patent kring sin substans ropocamptide. Patentet skyddar behandling av kroniska sår såsom venösa bensår och diabetiska fotsår genom att behandla patienter med en farmaceutisk formulering innehållande ropocamptide i terapeutiskt effektiva doser. Patenttiden sträcker sig åtminstone till november 2034, med möjligheter till ytterligare patenttidsförlängning.

"Nu tar vi ytterligare ett steg i vårt strategiska arbete för att skapa ett långtgående immaterialrättsligt skydd för vårt innovativa förskrivningsläkemedel för behandling av olika typer av svårläkta sår", sade Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma. "Sammantaget har vi nu ett starkt och omfattande patentskydd för ropocamptide på världens största läkemedelsmarknad, vilket kommer att vara av största vikt när vår produkt når marknaden", fortsatte han.

Inom projektet ropocamptide för behandling av venösa bensår, som är den vanligaste typen av kroniska bensår, slutfördes en klinisk fas II-prövning, HEAL LL-37-studien, under hösten 2020. Det viktigaste fyndet från den kliniska prövningen var att ropocamptide uppvisar en tydlig behandlingseffekt hos den subgrupp patienter som hade stora sår (≥10 cm2). Bolaget bedömer att det finns minst 1 miljon patienter i Nordamerika, EU, Storbritannien och Japan som har stora venösa bensår, vilket implicerar en årlig adresserbar marknad om cirka 30 miljarder kronor.