Skip to content

Promore Pharma erhåller leverans av hyaluronsyra från italienska Fidia

Stockholm 00 september 2021 – Promore Pharma AB, ett svenskt ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater, meddelade idag att en produktkomponent till ensereptide har producerats och frisläppts enligt god tillverkningssed (”Good Manufacturing Practice, GMP”) samt levererats till Promore Pharma.

Som tidigare meddelats har Promore Pharma ingått ett partnerskap med Fidia Farmaceutici S.p.A. (“Fidia”) för produktion av hyaluronsyra, som är en av komponenterna i Promore Pharmas försöksläkemedel ensereptide. Fidia, som är en världsledande producent av läkemedelsklassad hyaluronsyra, har nu framgångsrikt levererat produkten och därmed har en viktig milstolpe passerats. Ensereptide utvecklas som en behandling i syfte att motverka ärrbildning och postoperativa sammanväxningar.

Produktionen, den tekniska frisläppningen och leveransen av den här produktkomponenten innebär att PHSU05-projektet fortsatt utvecklas enlig plan. PHSU05 är en fas II pilotstudie med målet att kunna utvärdera såväl lokal tolerans, applikationsprocessen för ensereptide som preliminär effekt av försöksläkemedlet avseende ärrprevention efter experimentellt inducerade sår i friska frivilliga.

Arbetet med att förbereda och inlämna en ansökan för den kliniska studien fortskrider enligt plan, och målet är fortsatt att starta patientrekrytering under det första kvartalet 2022”, säger Jonas Ekblom, vd för Promore Pharma.

Bolagets ensereptide-program fokuseras för närvarande på prevention av ärr i huden i samband med kirurgi eller trauma, men det finns även potential att utveckla produkten för andra medicinska applikationer som prevention av sammanväxning efter hand- och ryggradskirurgi.

Ärr uppkommer efter praktiskt taget alla typer av skador i huden. Även om ärr många gånger kan betraktas som triviala, kan dock en stor andel av dessa vara vanställande och estetiskt besvärande, och de kan även skapa klåda, strävhet, sömnproblem, ångest, depression och inverka negativt på aktiviteter i det dagliga livet.

Världsmarknaden för produkter avsedda för behandling av ärr, inklusive laserbehandling, ärr-revision och egenvårdsprodukter, uppgår till USD 25 miljarder med en årlig tillväxt om ca 10%, enligt oberoende bedömningar. Idag finns inga förskrivningsläkemedel för sårprevention.