Skip to content

Promore Pharma erhåller tillstånd för att starta fas II klinisk prövning avseende ärrprevension

Stockholm 9 november 2021 – Promore Pharma AB, ett svenskt ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater, meddelade idag att bolaget erhållit godkännande från Läkemedelsverket och från Etikprövningsmyndigheten för att påbörja en klinisk fas-II-prövning av ensereptide för prevention av ärrbildning på hud.

Bolaget meddelar idag att ett kliniskt prövningstillstånd har erhållits ifrån Läkemedelsverket och att även bolagets ansökan om godkännande ifrån Etikprövningsmyndigheten har beviljats. PHSU05 är en fas II pilotstudie med målet att kunna utvärdera (i) lokal tolerans, (ii) applikationsprocessen för ensereptide, samt (iii) preliminär effekt av försöksläkemedlet avseende ärrprevention efter experimentellt inducerade sår hos friska frivilliga. Planerad studiestart är Q1 2022 och resultat från studien väntas vintern 2022/2023.

Detta är ett viktigt delsteg i vårt långsiktiga mål att utveckla ett nytt produktkoncept för att förebygga uppkomsten av post-kirurgiska och post-traumatiska ärr på huden. Dessa godkännanden ligger helt i linje med vår verksamhetsplan i ensereptide-projektet”, säger Jonas Ekblom, vd för Promore Pharma.

Bolagets ensereptide-program fokuseras för närvarande på prevention av ärr i huden i samband med kirurgi eller trauma, men det finns även potential att utveckla produkten för andra medicinska applikationer som prevention av sammanväxning efter hand- och ryggradskirurgi.

Ärr uppkommer efter praktiskt taget alla typer av skador i huden. Även om ärr många gånger kan betraktas som triviala, kan dock en stor andel av dessa vara vanställande och estetiskt besvärande, och de kan även skapa klåda, strävhet, sömnproblem, ångest, depression och inverka negativt på aktiviteter i det dagliga livet.

Världsmarknaden för produkter avsedda för behandling av ärr, inklusive laserbehandling, ärr-revision och egenvårdsprodukter, uppgår till USD 25 miljarder med en årlig tillväxt om ca 10%, enligt oberoende bedömningar. Idag finns inga förskrivningsläkemedel för sårprevention.