Skip to content

Promore Pharma informerar om sista dag för handel för att erhålla teckningsrätter

STOCKHOLM, 27 maj, 2021 — Avstämningsdagen för rätt till teckningsrätter i den aviserade kapitalanskaffningen är den 1 juni 2021. Detta medför att sista dag för handel med Promore Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla en teckningsrätt för var befintlig aktie är i morgon den 28 maj 2021.

Promore Pharma har den 7 maj 2021 aviserat att styrelsen beslutat genomföra en kapitalanskaffning i form av en fullt ut garanterad företrädesemission om ca 48,6 MSEK under förbehåll att extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut. Vid extra bolagsstämma idag den 27 maj 2021 godkändes styrelsens beslut, och Promore Pharma informerar härmed om att avstämningsdagen för rätt till teckningsrätter i företrädesemissionen är den 1 juni 2021. Detta medför att sista dag för handel med Promore Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla en teckningsrätt för var befintlig aktie är i morgon den 28 maj 2021.