Skip to content

Promore Pharma inlämnar ansökan om att genomföra en fas III-studie i Indien

STOCKHOLM, 16 maj, 2017 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade idag att en ansökan har inlämnats om tillstånd att genomföra en fas III-studie avseende bolagets mest framskridna projekt, PXL01 för förebyggande av post-kirurgiska adherenser efter böjsenskirurgi i handen.

Bolaget meddelade att en ansökan har lämnats till den indiska läkemedelsmyndigheten, Drug Controller General in India (DCGI), om tillstånd att genomföra en dubbelblind klinisk studie på patienter som genomgår kirurgisk reparation av böjsensskador i handen. Ansökan är del av en större multinationell klinisk studie som ska inkludera upp till 600 patienter. Den planerade studien efterföljer en klinisk fas IIb-prövning som bolaget framgångsrikt genomfört avseende PXL01 för samma behandlingsområde. Senare under 2017, avser bolaget att inlämna ansökningar i andra länder i EU-området under samma studieprotokoll.

“Detta är en viktig milstolpe i vårt utvecklingsinitiativ för PXL01”, sa Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma. ”Detta har i högsta grad varit ett samarbetsprojekt, och det är ett betydande arbete som lagts ned av hela vårt team, inklusive våra strategiska partners PharmaResearch Products Ltd., och Technomark-gruppen”, fortsatte han.

Promore Pharma utvecklar två läkemedelskandidater, som båda befinner sig i sen utvecklingsfas inom området bioaktiv sårvård. PXL01 är en human peptid för förebyggande av post-kirurgiska adherenser efter kirurgisk reparation av senor i hand, underarm och fot.

Postkirurgiska adherenser utgör ett betydande kliniskt problem efter de flesta kirurgiska procedurer, och i synnerhet vid handkirurgi. Skador på böjsenor kan orsaka sammanväxningar mellan sena och senskida vilket begränsar senans glidfunktion, något som kan leda till nedsatt rörlighet i det skadade fingret och en otillräcklig återhämtning i funktion efter en skada. Små begränsningar i rörlighet kan medföra betydande livskvalitetförsämringar på grund av svårigheter att genomföra enkla aktiviteter som att knäppa en knapp eller använda ett litet tangentbord. PXL01 är en syntetisk peptid som är ett derivat av humant laktoferrin, ett järninnehållande glukoprotein med antimikrobiella och antiinflammatoriska egenskaper, som förekommer naturligt i mjölk och slemhinnesekret.

Bolaget meddelade i april att bolaget planerar fören notering på Nasdaq First North under 2017, för att bredda ägandet i bolaget. Bolagets största ägare är Midroc New Technology AB, Rosetta Capital, och PharmaResearch Products Ltd.

###

Om Promore Pharma (www.promorepharma.com)

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och läkemedelskandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Rosetta Capital Ltd., Midroc New Technology AB och PharmaResearch Products Ltd är bolagets största aktieägare.

Kontaktinformation

Jonas Ekblom
President, Promore Pharma AB
Tel: [+1] 714 369 0478
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Lars Wahlström
Cord Communications
Tel: [+46] 734 340 771
E-mail: lars.wahlstrom@cordcom.se