Skip to content

Promore Pharma kommenterar medieuppgifter om ensereptide

STOCKHOLM, 31 mars 2021 – Promore Pharma lämnar ett klargörande kring medieuppgifter om tidigare studier med ensereptide (PXL01) avseende ärr på huden

I en kommentar av dagens publicering av Promore Pharmas nya strategi med inriktning mot ärr på huden har det i media riktats en historisk tillbakablick mot forskningsresultat publicerade 2012, där det refererats att en studie med ensereptide mot ärrbildning inte nådde sina primära mål. Bolaget vill därför klargöra följande:

Bolaget har inte tidigare genomfört någon studie avseende effekten av ensereptide for att förhindra ärrbildning på hud. Däremot har bolaget tidigare genomfört en klinisk studie med ensereptide rörande ärrbildning mellan sena och senskida i handen (PHSU02).

Bolaget vill även förtydliga att under genomförandet av PHSU02 genomfördes en första analys efter tre månaders uppföljning där det primära studiemålet inte uppnådde statitstiskt verifierbar skillnad mellan enserpetide och placebo. Däremot kunde man efter 6 och 12 månaders uppföljning konstatera att studien i allt väsentligt uppnått sina mål, inklusive en statistiskt signifikant behandlingseffekt av ensereptide. Dessa resultat kommunicerades aldrig i separata pressmeddelanden, eftersom bolaget inte var publikt vid tillfället. Dock har dessa resultat publicerats i en vetenskaplig artikel (Wiig et al, 2014*) och beskrivits i Promore Pharmas prospekt** i samband med börsintroduktionen 2017.

*Wiig ME, Dahlin LB, Fridén J, Hagberg L, Larsen SE, et al. (2014) PXL01 in Sodium Hyaluronate for Improvement of Hand Recovery after Flexor Tendon Repair Surgery: Randomized Controlled Trial. PLoS ONE 9(10): e110735.

**https://www.promorepharma.com/sv/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/Inbjudan-till-forvarv-av-units-i-Promore-Pharma-publ.pdf