Skip to content

Promore Pharma meddelar att vetenskaplig artikel publicerats om kliniska studieresultat med ropocamptide för venösa bensår

Stockholm 25 oktober 2021 – Promore Pharma AB, ett svenskt ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater, meddelar att en referentgranskad vetenskaplig artikel som beskriver resultaten från en klinisk studie med ropocamptide för behandling av venösa bensår har publicerats i tidskriften Wound Repair and Regeneration.

Promore Pharma slutförde under 2020 en klinisk prövning, HEAL LL-37, en fas IIb dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie vars syfte var att utvärdera effekten och säkerheten för ett nytt läkemedel, LL-37/ropocamptide för lokal administration i kombination med kompressionsbehandling. Studien genomfördes på 148 patienter som lider av svårläkta venösa bensår.

Idag meddelar bolaget att en vetenskaplig artikel publicerats i tidskriften Wound Repair and Regeneration, som är tidskriften för det internationella sällskapet inom sårbehandling, Wound Healing Society. Medförfattare till artikeln är flera internationellt renommerade ämnesområdesexperter, inkluderande professorerna Jan Apelqvist, Arkadiusz Jawien, och Folke Sjöberg.

”Vi är mycket glada över att resultaten från HEAL LL-37 nu är publicerade och tillgängliga för det vetenskapliga samhället och för allmänheten. Publikationen utgör en bekräftelse på kvaliteten i den genomförda kliniska studien”, säger Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma.

”Vi tackar än en gång all personal på de sjukvårdsinrättningar som har deltagit i studien för deras värdefulla bidrag.”, säger Margit Mahlapuu, FoU-chef för Promore Pharma.

Den publicerade artikeln har titeln “Evaluation of LL-37 in Healing of Hard-to-Heal Venous Leg Ulcers: a Multicentric Prospective Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial” och går att läsa i sin helhet via följande länk:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/wrr.12977