Skip to content

Promore Pharma presenterar på symposium för svårläkta sår i anslutning till Nordic Life Science Days

STOCKHOLM, 12 september, 2017 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelar idag att Chief Scientific Officer Margit Mahlapuu presenterar bolagets projekt LL-37 på ett symposium för nya behandlingar för läkning av kroniska sår som hålls i anslutning till Nordic Life Science Days i Malmö.

Symposiet ”Novel solutions in chronic wound healing” arrangeras av RISE Research Institutes of Sweden och Oxy Solutions AS i anslutning till Nordic Life Science Days i Malmö tisdagen den 12 september kl 12.30-19.00. Promore Pharmas projekt LL-37 presenteras på symposiet av Margit Mahlapuu, bolagets Chief Scientific Officer.

LL-37 baseras på en human antimikrobiell peptid och stimulerar flera sårläkningsprocesser. I den fas IIa-studie som genomförts på patienter med venösa bensår visade LL-37 god effekt. Läkemedelskandidaten kan kombineras med den gängse sårvårdsbehandlingen och utföras av sjuksköterskor eller potentiellt av patienten själv. Utvecklingen av LL-37 fokuserar initialt på venösa bensår och bolaget förbereder för närvarande en fas IIb-studie på patienter med venösa bensår i Europa. 

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och läkemedels­kandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.