Skip to content

Promore Pharma tecknar avtal med APL

STOCKHOLM, 26 september, 2017 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelar idag att ett avtal har tecknats med APL för tillverkning av försöksprodukt för bolagets kliniska fas IIb-studie avseende LL-37 på patienter med venösa bensår. APL valdes som leverantör i konkurrens med ett antal potentiella partners.

Promore Pharma har tecknat ett avtal med APL för tillverkning av försöksprodukt för bolagets kliniska fas IIb-studie avseende LL-37 på patienter med venösa bensår. Studien kommer att genomföras i Europa och patientrekrytering förväntas inledas under 2018. Venösa bensår utgör den största undergruppen av kroniska, svårläkta sår och är en stor utmaning för patienter och sjukvårdssystem eftersom de är vanligt förekommande, kostsamma att behandla, återkommande och kan bestå i månader och år. Standardbehandling utgörs av kompressionsbehandling och det finns inga godkända läkemedel för venösa bensår. Bara i USA uppskattas kostnaden för venösa bensår uppgå till minst 14 miljarder USD per år.

“Det är tillfredsställande att ha kommit så långt i vårt utvecklingsprojekt för LL-37” sa Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma. ”Att säkra tillgången på försöksprodukt för vår kliniska studie utgör ett kritiskt steg och det betyder att vi nu kan fullfölja vår framåtsträvande produktutvecklingsplan. Utvecklingen har fortskridit enligt plan och vi är mycket glada för vårt fortsatta samarbete med APL, som vi har lärt känna som en högkvalitativ leverantör av tillverkningstjänster och support”, fortsatte han.

“APL är en stolt leverantör av tjänster till Promore Pharma. Vi är glada att vi valts för ett fortsatt partnerskap med Promore Pharma, när bolaget nu påbörjar nästa steg i utvecklingen av denna viktiga produkt” sa Eva Sjökvist Saers, VD för APL.

LL-37 baseras på en human antimikrobiell peptid och stimulerar flera sårläkningsprocesser. I den fas IIa-studie som genomförts på patienter med venösa bensår visade LL-37 god effekt. Läkemedelskandidaten kan kombineras med den gängse sårvårdsbehandlingen och utföras av sjuksköterskor eller potentiellt av patienten själv. Utvecklingen av LL-37 fokuserar initialt på venösa bensår men bolaget bedömer också att det finns god potential att utveckla LL-37 även för diabetesfotsår.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och läkemedels­kandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om APL:

APL är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. Företaget är också en av de största tillverkarna av extemporeläkemedel i Europa. De erbjuder sina tjänster till biotech- och läkemedelsföretag, svensk sjukvård och apotek. APL har mer är 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av läkemedel. De har 580 anställda och en årlig omsättning på 150 milj. EUR.