Skip to content

Promore Pharma tecknar avtal med PCG Clinical Services

STOCKHOLM, 31 oktober, 2017 — Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklings-bolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelar idag att ett avtal har tecknats med PCG Clinical Services AB för genomförandet av bolagets kliniska fas IIb studie avseende LL-37 på patienter med venösa bensår. PCG valdes som leverantör i konkurrens med ett antal potentiella partners.

Promore Pharma har tecknat avtal med kontraktsforskningsföretaget PCG Clinical Services avseende genomförandet av bolagets kliniska fas IIb-studie avseende LL-37 på patienter med venösa bensår (VLU). Avsikten är att rekrytera 120 patienter med venösa bensår i Sverige och Polen till tre behandlingsgrupper (två doser jämfört med placebo). Studien inleds med en tre veckor lång placebobehandling för att utesluta sår som inte är kroniska, det vill säga sår som under tre månaders tid inte uppvisat några tecken på att påbörja eller genomgå läkning på ett ordnat sätt för att skapa ett anatomiskt och funktionellt tillstånd. Behandlingsperioden är tolv veckor och patientrekrytering planeras påbörjas under 2018.

“PCG Clinical Services har enastående erfarenhet från kliniska studier av avancerade terapier. Med starka relationer till kliniska prövare, bevisad operationell expertis och en historik av att kunna leverera högkvalitativa data, är PCG en ideal partner för den här viktiga studien,” sa Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma.  “Vi avser att påbörja rekrytering av patienter för vår fas II studie under 2018 och då vi planerar att använda mer än 15 kliniker, känner vi oss säkra på att vi kan leverera effektdata under det andra halvåret av 2019”, fortsatte han.

“PCG Clinical Services är stolta att kunna fortsätta sin långvariga relation med Promore Pharma, som är en ledande aktör inom sårvårdsforskning. Vi hoppas att den här studien leder till en effektiv behandling av VLU och kan förbättra livet för de många patienter som är drabbade av dessa svårläkta sår. PCG Clinical Service ser fram emot att vidareutveckla sitt partnerskap med Promore Pharma i och med genomförandet av den här studien.” sade Henrik Blombergsson, styrelseordförande för PCG Clinical Services.

Venösa bensår utgör den största undergruppen av kroniska, svårläkta sår och är en stor utmaning för patienter och sjukvårdssystem eftersom de är vanligt förekommande, kostsamma att behandla, återkommande och kan bestå i månader och år. Det bedöms finnas 13-18 miljoner patienter i de traditionella läkemedelsmarknaderna. Standardbehandling utgörs av kompressionsbehandling och det finns inga godkända läkemedel för venösa bensår. Bara i USA uppskattas kostnaden för venösa bensår uppgå till minst 14 miljarder USD per år.

LL-37 baseras på en human antimikrobiell peptid, strukturellt härledd från den C-terminala delen av det humana antimikrobiella proteinet cathelicidin (hCAP18) och stimulerar flera celltyper i sårläkningsprocessen, inklusive keratinocyter och fibroblaster. I den fas IIa-studie som genomförts på patienter med venösa bensår visade LL-37 i sin mest effektiva dos, en läkning av den relativa sårytan på över 75% efter en månads behandling, vilket indikerar en högre effekt än vad som rapporterats för någon annan behandling av kroniska sår. Inga allvarliga biverkningar som rapporterades i studien ansågs orsakas av försöksprodukten. Läkemedelskandidaten kan kombineras med den gängse sårvårdsbehandlingen och utföras av sjuksköterskor eller potentiellt av patienten själv. Utvecklingen av LL-37 fokuserar initialt på venösa bensår men bolaget bedömer också att det finns god potential att utveckla LL-37 även för diabetesfotsår.

For ytterligare information, kontakta

Jonas Ekblom, VD

Phone: [+46] 736 777 540

Email: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Phone: [+46] 708 55 38 05

Email: jenni.bjornulfson@promorepharma.com 

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och läkemedels­kandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

PCG Clinical Services i korthet:

PCG Clinical Services från Uppsala, Sverige är ett av de ledande kliniska kontraktsforskningsföretagen i Norden med omfattande erfarenhet av att genomföra kliniska studier i flera terapiområden från fas I till fas IV prövningar. PCG Clinical Services erbjuder ett brett utbud av kliniska tjänster, från rådgivning och projektledning till monitorering, kliniskt studiegenomförande, EDC, biometrik, datahantering, medicinskt skrivande och QA.