Skip to content

Promore Pharma tecknar avtal om produktion av hyaluronsyra med italienska tillverkaren Fidia

Stockholm 28 april 2021 – Promore Pharma AB och Fidia Farmaceutici S.p.A. (“Fidia”) har idag tecknat avtal om produktion av hyaluronsyra, som är en av komponenterna för Promore Pharmas försöksläkemedel ensereptide. Fidia är en världsledande tillverkare av farmaceutisk hyaluronsyra, och avtalet kommer att göra det möjligt för Promore Pharma att förvärva råmaterial av optimal kvalitet i en skala som är lämplig för bolagets framtida behov. Ensereptide utvecklas som en behandling för att förhindra uppkomsten ärrbildning och sammanväxningar efter kirurgi.

Promore Pharma löser genom avtalet ett antal tillverkningstekniska problem, bland annat genom att optimera tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten ensereptide, som är en ny behandling för att förhindra ogynnsam ärrbildning efter kirurgi. Produkten består av ett kit med flera komponenter och tillhandahålls genom kontraktstillverkning där serviceleverantörer i såväl USA som Europa är engagerade.

Fidia har en internationell nyckelposition inom produktionen av både naturlig och kemiskt modifierad hyaluronsyra. Företaget, som är privatägt, tillverkar egna produkter som finns på ett stort antal internationella marknader. På grund av bolagets expertis inom tillverkningsprocesser för en rad hyaluronsyraprodukter, fungerar Fidia också som CMO-partner för andra företag.

”Jag är mycket glad att ingå detta avtal med Fidia, som är en branschledande tillverkare av hyaluronsyra. Detta innebär att vi nu kommer att kunna hålla en hög takt i den fortsatta utvecklingen av ensereptideprojektet. Samtidigt har Fidia en tillförlitlig produktionsprocess och tillverkningskapacitet som är mycket lämplig för våra behov, inte minst när det gäller uppskalning och framtida kommersiell produktion av nyckelkomponenter i vårt produktkit för ensereptide ”, säger Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma.

"Vi är mycket tillfredsställda över att stödja ett innovationsföretag som Promore Pharma och att utöka tillämpningsområdet för våra hyaluronsyraprodukter", säger Carlo Pizzocaro, VD och koncernchef för Fidia. Han fortsätter: "Våra högviskösa hyaluronsyramaterial utgör en viktig konkurrensfördel för Fidia."

Promore Pharmas ensereptideprogram är för närvarande inriktat på förebyggande av ärrbildning i huden efter kirurgiska ingrepp eller trauma, men bolaget förutser potential att också utveckla produkter baserade på ensereptide för andra medicinska tillämpningar, såsom förebyggande av sammanväxningar efter kirurgisk reparation av skadade senor och ryggradskirurgi. Företaget planerar för närvarande att genomföra en klinisk fas II-studie i syfte att undersöka nyttan av ensereptide för att förebygga hudärrbildning efter kirurgiska ingrepp i Europa.

Ärr uppstår efter nästan varje typ av hudskada. Medan ärr ofta betraktas som triviala kan en påfallande andel ärr vara vanställande, orsaka svår klåda, ömhet, smärta, sömnstörningar, ångest, depression och störningar av dagliga aktiviteter.

Den globala ärrbehandlingsmarknaden, inklusive laserbehandling, revisionskirurgi och receptfria läkemedel, uppskattas till 25 miljarder USD med en årlig tillväxt på cirka 10%, enligt oberoende uppskattningar. Idag finns det inga receptbelagda läkemedel tillgängliga för att förhindra ärrbildning.