Skip to content

Promore Pharma utlicensierar PXL01 för ryggradskirurgi till PharmaResearch Products Ltd

Avtalet innebär en expansion av bolagens strategiska allians

STOCKHOLM, 7 maj 2018 — Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade idag att det koreanska företaget PharmaResearch Products Ltd. (“PRP”) kommer att finansiera utvecklingen av PXL01 för att förebygga fibroser efter ryggradskirurgi. Som motprestation erhåller PRP en global kommersiell licens för PXL01 för denna indikation. Licensen är ett första steg av indikationsbreddning för PXL01.


Promore Pharma meddelade idag att PRP kommer att fullt ut finansiera utvecklingen av PXL01 för att förebygga fibroser efter kirurgisk behandling av diskbråck (Degenerative disc disorder, DDD). Avtalet ger Promore Pharma en andel i eventuella milstolps­betalningar till PRP och en tvåsiffrig royaltyersättning från den globala försäljningen av produkten. Som en del i det ursprungliga avtalet mellan de två företagen från mars 2016 fick PRP rätten att utveckla och kommersialisera en medicinskteknisk produkt för ryggradskirurgi för vissa asiatiska marknader. Dagens meddelande innebär en utvidgning av detta strategiska samarbete och inkluderar en licens att även utveckla en läkemedelsprodukt för hela världen och därigenom stödja Promore Pharmas fortsatta etablering som ett bolag i klinisk fas.

“Med ett brett urval av tillämpningar på marknaden för sårvårdsprodukter som idag omsätter cirka 18 miljarder USD har Promore Pharmas produktportfölj potential att tillgodose stora behov för många indikationer och åtskilliga stora patientgrupper över hela världen”, sade Jonas Ekblom, VD och koncernchef för Promore Pharma.

Diskbråck är en av de vanligaste orsakerna till smärta i ländrygg och nacke och påverkar cirka 30 miljoner människor världen över varje år. Den globala marknaden för ryggmärgsfusion och spinalkirurgi, överstiger idag 7 miljarder USD, vilket inte inkluderar minimalt invasiva spinala medicintekniska produkter enligt GlobalData. Behandlingar som sjukgymnastik eller anti-inflammatoriska läkemedel kan ge tillräcklig lindring av symptom. Kirurgi rekommenderas dock vanligen om de traditionella behandlings­alternativen inte innebär minskade symptom inom två till tre månader. Postkirurgiska epidurala fibroser (ärr) är en vanlig anledning till att kirurgisk behandling av diskbråck inte medför ett lyckat resultat. Samtidig användning av ett läkemedel som förebygger ärrbildning i samband med operationen kan därför öka sannolikheten för ett framgångsrikt utfall av ingreppet.

“Vi ser den breda medicinska användningen för den terapeutiska peptiden PXL01 och potentialen för flera banbrytande produkter som baseras på Promore Pharmas utvecklingsplattform”, sade Jung Sang-Soo, VD och koncernchef för PRP. “Vi ser fram emot att använda vår kapacitet och kunnande inom det framväxande biofarmaceutiska området för tillsammans med Promore Pharma utveckla projekt­portföljen genom klinisk utveckling med målet att leverera nya läkemedel för att adressera stora medicinska behov”, fortsatte han.

Promore Pharmas projektportfölj består av terapeutiska peptider, var och en med ett stort medicinskt värde i ett stort antal olika indikationer. För närvarande utvecklar Promore Pharma PXL01 i en fas III-studie för förebyggande av adherenser vid sen- och nervreparation. Den aggregerade marknadspotentialen för Promore Pharmas produktkandidater uppgår till mer än 1 miljard USD årligen, om även möjligheter till indikationsbreddning, som till exempel diskbråck, ärrbildning på hud och postkirurgiska adherenser efter andra minimalt invasiva kirurgiska ingrepp, inkluderas. “Det finns många potentiella medicinska tillämpningar för PXL01, men Promore Pharma har begränsade resurser och vi anser därför att investeringar i vår teknologi och våra produkter från strategiska och kompetenta partners som PRP är en attraktiv möjlighet för oss att bredda användningen av vår teknologibas, och på så sätt höja värdet av vårt bolag”, sade Jonas Ekblom.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 08.30 CET.

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt, PXL01 och LL-37, är i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om PXL01:

PXL01 är ett derivat av ett humant antibakteriellt protein (laktoferrin), som är en del av immunförsvaret. Detta protein och dess fragment har flera verkningsmekanismer, bland annat en immunomodulerande effekt samt ökning av den fibrinolytiska aktiviteten. Det är välkänt att inflammation och fibrinformation är två centrala mekanismer för orsakande av ärrbildning efter kirurgi. Utvecklingen av PXL01 fokuserar initialt på att förebygga adherenser efter böjsenskirurgi, men peptiden kan antas användas för behandling av ett stort antal sjukdomar och tillstånd.

Om PharmaResearch Products Ltd 

PharmaResearch Products Ltd. är ett sydkoreanskt biofarmaceutiskt Företag med huvudkontor i Seongnam-si, Gyeonggi-do. PharmaResearch Products Ltd. ligger i fronten inom forskning och utveckling av regenerativ medicin i Sydkorea och fokuserar på att utveckla omfattningen av forsknings-, utvecklings- och tillverkningsaktiviteter i viktiga marknader i hela världen. För närvarande marknadsför och säljer man flera unika produkter, inklusive produktlinjen Rejuran. PharmaResearch Products Ltd är noterat på KOSDAQ.