Skip to content

Promore Pharma utser Erik Magnusson till CFO

STOCKHOLM, 28 maj 2020 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, tillkännager idag utnämningen av Erik Magnusson till CFO för bolaget. Erik har omfattande yrkeserfarenhet från finansmarknaderna och hälsovårdssektorn. Han kommer närmast från Coop Online, där han har haft befattningen Ekonomichef/Business Controller sedan 2016.

Erik Magnusson tillträder befattningen i augusti 2020 och ersätter därmed bolagets nuvarande CFO Jenni Björnulfson som i april meddelade att hon lämnar bolaget för ett uppdrag i ett annat bolag. Jenni Björnulfson finns tillgänglig för bolaget fram till slutet av september för att möjliggöra en smidig övergång.

”Vi är glada över att välkomna Erik till Promore Pharmas ledningsgrupp” säger Jonas Ekblom, VD och koncernchef för Promore Pharma. “Vi uppskattar den mycket relevanta expertis och erfarenhet som Erik för med sig i denna spännande period i bolagets utveckling” fortsatte han.

Erik Magnusson, född 1961, började sin karriär på finansmarknaden där han framförallt arbetat med aktieanalys i mer än 15 år inom Nordbanken, Aros Fondkommission och ABG Sundal Collier, där han också var partner. Han har därefter varit CFO, Business Development Executive och Business Controller i företag som Capio, Sentoclone, Aleris och Systembolaget. Han kommer närmast från Coop, där han varit business controller och ekonomichef för onlineverksamheten.

Promore Pharmas mål är att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser (sammanväxningar) och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. Ropocamptide (LL-37), som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, utvärderas i en klinisk fas IIb-studie (HEAL LL-37) på patienter med svårläkta venösa bensår. Målsättningen är att kommunicera data från HEAL LL-37 före slutet av innevarande år.

För mer information

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

 

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

 

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater.  Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. Ropocamptide (LL-37), som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, genomgår en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.