Skip to content

Promore Pharma utser Marianne Dicander Alexandersson till ny styrelseledamot och meddelar planer för notering på Nasdaq First North

STOCKHOLM, 26 april, 2017 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade idag att Marianne Dicander Alexandersson har utsetts till ny ägaroberoende styrelseledamot, vilket utgör en del av bolagets förberedelser inför en planerad notering på Nasdaq First North under 2017.

Vid Promore Pharmas årsstämma som hölls den 25 april 2017, omvaldes samtliga tidigare styrelseledamöter – Göran Pettersson (styrelsordförande), Torsten Goesch, Satyendra Kumar och Göran Linder. Stämman valde vidare in Marianne Dicander Alexandersson som ny och ägaroberoende styrelseledamot.

Bolaget meddelade även att förberedelser pågår för en notering på Nasdaq First North i Stockholm under 2017 för att bredda ägandet i bolaget. Nuvarande huvudägare är Midroc New Technology AB, Rosetta Capital och PharmaResearch Products Ltd.

Promore Pharma utvecklar två läkemedelskandidater, som båda befinner sig i sen klinisk utvecklingsfas: PXL01, för förebyggande av postkirurgiska adherenser, där fas III-studier ska inledas, och LL-37, för behandling av venösa bensår, där en fas IIb-studie planeras.

“Detta år, 2017, kommer att bli omvandlande för Promore Pharma, och vi är tacksamma att Marianne blir del av vårt team som styrelseledamot. Jag är övertygad om att hon kommer att erbjuda ett betydande bidrag till vårt strategiska ledarskap, i processen att lotsa bolaget till ett publikt ägande och samtidigt utveckla vårt forsknings- och utvecklingsprogram till nästa nivå”, kommenterade Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma.

Marianne Dicander Alexandersson har omfattande erfarenhet av strategiskt ledarskap inom bolag i life science-sektorn. Hon har tidigare innehaft roller som VD för Kronans Droghandel, Sjätte AP-fonden och Global Health Partner, samt som vice VD för Apoteket AB. För tillfället innehar hon ett flertal andra styrelseuppdrag.

“Promore Pharma är ett unikt bolag, och det är spännande för mig att bli del av styrelsen i detta omvandlingsskede. Det är ovanligt att ett litet bioteknikbolag av denna typ har positiva fas II-data från två avancerade utvecklingsprogram. Med blicken mot kommande fas III-prövningar och efterföljande kommersialisering, ser jag fram emot att bidra med min erfarenhet i detta team”, sa Marianne Dicander Alexandersson.

###

Om Promore Pharma (www.promorepharma.com)

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och läkemedelskandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och behandling av diabetesfotsår. Rosetta Capital Ltd., Midroc New Technology AB och PharmaResearch Products Ltd är bolagets största aktieägare.

Kontaktinformation

Jonas Ekblom
President, Promore Pharma AB
Tel: [+1] 714 369 0478
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Lars Wahlström
Cord Communications
Tel: [+46] 734 340 771
E-mail: lars.wahlstrom@cordcom.se