Skip to content

Promore Pharmas årsredovisning för 2021 samt stämmohandlingar publicerade

STOCKHOLM, 26 april 2022 – Årsredovisningen för Promore Pharma AB (publ) avseende 2021 samt samtliga handlingar för årsstämman finns nu tillgängliga på bolagets hemsida.

Årsredovisningen finns tillgänglig som PDF-version på bolagets hemsida under:
https://www.promorepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/
Stämmohandlingar, inklusive tidigare publicerad kallelse till årsstämman, finns på bolagets hemsida under:
https://www.promorepharma.com/sv/arsstamma-2022/
Tryckta årsredovisningar kan beställas från Promore Pharma AB, Fogdevreten 2, 171 65 Solna eller via e-mail: shareholders@promorepharma.com