Skip to content

Promore Pharmas årsredovisning för 2022

STOCKHOLM, 9 maj 2023 – Årsredovisningen för Promore Pharma AB (publ) avseende 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida

Årsredovisningen, som endas publiceras på engelska, finns tillgänglig som PDF-version på bolagets hemsida under:
https://www.promorepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Tryckta årsredovisningar kan beställas från Promore Pharma AB, Fogdevreten 2, 171 65 Solna eller via e-mail: shareholders@promorepharma.com