Skip to content

Promore Pharmas CFO lämnar sin tjänst under 2020

STOCKHOLM, 2 april 2020 — Promore Pharmas AB (publ) Jenni Björnulfson har meddelat att hon har beslutat lämna sin roll som CFO i Promore Pharma för ett uppdrag i ett annat bolag.

”Styrelsen och jag vill tacka Jenni för hennes engagemang och insatser under de år hon har arbetat för Promore Pharma. Det är tråkigt att Jenni lämnar, men jag önskar henne lycka till i hennes nya utmaningar”, säger Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma. ”Vi är väl rustade för att omgående kunna starta en rekryteringsprocess för att hitta Jennis ersättare.  ”, fortsätter han.

Jenni Björnulfson kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under sin uppsägningstid om sex månader.

För mer information

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 11.00 CET.

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater.  Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.