Skip to content

Promore Pharmas stämmohandlingar publicerade

STOCKHOLM, 25 maj 2023 – Samt samtliga handlingar för årsstämman finns nu tillgängliga på bolagets hemsida.

Årsredovisningen finns sedan tidgiare tillgänglig som PDF-version på bolagets hemsida under:
https://www.promorepharma.com/sv/arsstamma-2023/

Stämmohandlingar, inklusive kallelse till årsstämman, finns nu publicerade på bolagets hemsida under:
https://www.promorepharma.com/sv/arsstamma-2023/

Tryckta årsredovisningar kan beställas från Promore Pharma AB, Fogdevreten 2, 171 65 Solna eller via e-mail: shareholders@promorepharma.com